Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-14 15:43:36 UTCAllroads Ik heb net gekeken in de BAG 3a adres staat er nog steeds in en is dus een bestaand adres. Niet opgeheven door de Gemeente. Ook het gebouw op die plaats staat nog steeds in de BAG. Pand in gebruik.

Is het gebouw gesloopt?

Dan moet er een sloopvergunning aangevraagd en afgeven zijn (staat niet ...
22017-03-14 16:28:11 UTCrunical Sorry, het gebouw is niet gesloopt. Ik had opgevangen dat het adres is komen te vervallen en dacht dat even snel aan te passen. Lijkt erop dat ik in mijn enthousiasme te snel heb gehandeld en heb nu eigenlijk geen idee hoe het te corrigeren, aangezien een changeset hier terugdraaien niet zo makkelij...
32017-03-14 17:21:39 UTCAllroads Het gebouw staat er weer in. Opnieuw geimporteerd.
Op het forum kun je BAG verzoeken doen.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52973

Forum kan je altijd vragen stellen ook als het een keer mis gaat. Geen probleem wij zijn zo allemaal begonnen.
1 changeset(s) created by runical have been discussed with a total of 3 comment(s)