Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-04 21:34:15 UTCRicoElectrico Wydaje mi się, że lepiej by było nazwać cały landuse=industrial jako zakład Opoczno. No chyba, że do nich należą tylko budynki, a nie teren. Ale to mało prawdopodobne ;)
1 changeset(s) created by pgk have been discussed with a total of 1 comment(s)