Changeset No. Date Contributor Comment
12017-11-02 20:07:59 UTCfatuus Bra uppdateringar!
Såg att du la ref=stig. ref är mer för refernsnummer vid t.ex vägnummer. Låt den vara tom skulle jag säga. Att det är en stig säger path
12017-04-20 07:12:40 UTCDalkvist Hej, tror det blivit något konstigt med bicycle taggen borde det inte vara yes istället för JA :)
22017-04-20 15:15:14 UTCPelleHamm JA på Svenska =yes på utrikiska.
32017-04-20 21:56:12 UTCDalkvist Sant, men taggarna läses av maskiner som bara förstår Engelska, så allt förutom namn bör vara på Engelska.
42017-04-21 06:09:24 UTCPelleHamm Ok,då tror jag nog att jag kanske förstår,
jag har skrivit:JA ,med versaler för att betona att stigen klarar MTB.
Men nu ändrar jag på alla "mina" stigar
till yes,så att maskiner och engelsmän
förstår.I promise.Tack.
M.V.H.Pelle.
2 changeset(s) created by PelleHamm have been discussed with a total of 5 comment(s)