Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-09 02:59:18 UTCarchie Är den här sträckan del av den gamla Kungsvägen resp Rikstvåan som omtalas i http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/BohusInfrastrukturEllison.pdf sid 47? Skulle man kunna åsätta namn i osm?
22017-03-09 02:59:56 UTCarchie Rör det sig officiellt om ett vägminne?
32017-03-14 13:13:32 UTCnoddo Det som står på sid 47 stämmer antar jag. Har själv bott vid Dyne 1989-91, men aldrig gått Kungsvägen. Enligt mina grannar låg den vid en stig öster om dåvarande E6. Uppgiften om beredskapsvägen stämmer. Eftersom det bara är korta vägsnuttar är det kanske dumt med ett namn. Beredskapsv...
1 changeset(s) created by noddo have been discussed with a total of 3 comment(s)