Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-09 02:59:18 UTCarchie Är den här sträckan del av den gamla Kungsvägen resp Rikstvåan som omtalas i http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/BohusInfrastrukturEllison.pdf sid 47? Skulle man kunna åsätta namn i osm?
22017-03-09 02:59:56 UTCarchie Rör det sig officiellt om ett vägminne?
32017-03-14 13:13:32 UTCnoddo Det som står på sid 47 stämmer antar jag. Har själv bott vid Dyne 1989-91, men aldrig gått Kungsvägen. Enligt mina grannar låg den vid en stig öster om dåvarande E6. Uppgiften om beredskapsvägen stämmer. Eftersom det bara är korta v&au...
1 changeset(s) created by noddo have been discussed with a total of 3 comment(s)