Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-15 22:30:30 UTCDutchMapper Hoi,
Pas volgende keer heel goed op als je een weg van proposed naar construction wilt zetten. Je had namelijk de hele N434 (RijnlandRoute) opengesteld zodat de navigatie er gebruik van kon maken.
Ik heb de construction er nu goed ingezet.

Robbie ;)
1 changeset(s) created by JanThijs have been discussed with a total of 1 comment(s)