Changeset No. Date Contributor Comment
12018-01-23 12:48:31 UTCIIVQ Hoi Zandlopertje,

Je hebt de noordelijke rijbaan van de N302 op access=no gezet.
Gebruikelijker is om er highway=construction en construction=primary van te maken, dat impliceert access=no.
12017-03-15 19:22:14 UTCIIVQ Hoi Zandlopertje!
Dank je voor je aanvulling. Je hebt alleen een lelijke slinger in de Dorpsstraat gemaakt die er in werkelijkheid niet is. Ik heb hem gerepareerd, maar let even op dit soort dingen.

Groet, IIVQ
12016-11-04 12:38:33 UTCAndriesWijma Het huis op de hoek heeft de voordeur aan de westkant en heeft wel degelijk als adres Doctor Prinsweg 51. Ik heb het gecorrigeerd.
12015-07-22 05:36:34 UTCHjart Please be careful with the coastline. I just had to fix it here.
4 changeset(s) created by Zandlopertje have been discussed with a total of 4 comment(s)