Changeset No. Date Contributor Comment
12018-04-16 10:54:29 UTCLeo Slager Is het email adres nog wel in gebruik ?
12017-11-27 14:59:25 UTCJeroenHoek Ah, zijn die fietspaden ook al opgeleverd? Je hebt de 'construction' tag wel laten staan. Als 'highway' niet meer 'construction' is, dan komen die ook te vervallen.
12017-04-24 19:28:16 UTCAndriesWijma Voetgangersstraat is bedoeld voor een weg/straat die door bebording of obstakels alleen voor voetgangers is bedoeld ondanks de breedte. Dus niet voor de normale 'smalle' paden zoals stoepen. Het pad langs het plein moet dus zijn Voetpad (footway) of Stoep. De doorsteek tussen d'Hondecoeterstraat en ...
22017-05-01 14:37:46 UTCCommodoortje http://www.openstreetmap.org/way/488971416
Kun je wat uitleg geven over het "plein" dat je hebt aangebracht?
Een stukje klinkers in een woonwijk lijkt mij nog geen plein.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plein
Tevens heb je het plein dubbel aangebracht.
http://www.openstreetmap.org/node/...
32017-05-08 15:56:11 UTCAndriesWijma Helaas geen reactie van Argai en dus geen mogelijkheid om te overleggen. Ik heb vandaag een survey gedaan in deze wijk en heb nu naar eigen inzicht aanpassingen doorgevoerd: uitlijning verbeterd, diverse tags veranderd, paden toegevoegd, overbodige stoepen verwijderd, plein verwijderd.
12017-05-01 14:46:10 UTCCommodoortje Je hebt de camping 2x aangebracht.
1x bestond reeds.
http://www.openstreetmap.org/node/1366688060
1x breng je dubbel aan.
http://www.openstreetmap.org/way/301425854
[one feature one element] (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:One_feature,_one_OSM_element)


12017-04-18 12:32:11 UTCAndriesWijma Lees hier hoe je dit het beste kunt aangeven:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tunnel#tunnel.3Dbuilding_passage
22017-05-01 13:52:06 UTCCommodoortje Argai,
Ik heb inmiddels de tagging aangepast.
Inderdaad, een doorgan onder een gebouw door is tunnel=building_passage.
Footway is hier meer op zijn plaats. Pedestrian wordt in voetgangersgebieden gebruikt.
http://www.openstreetmap.org/way/490692155
http://overpass-api.de/achavi/?changeset=48308...
32017-05-01 13:53:16 UTCCommodoortje Oude situatie:
https://www.dropbox.com/s/axv1jbaflk3vhis/2017-05-01_15-52-27.jpg?raw=1
12017-04-26 11:30:08 UTCAndriesWijma Een brug hoort ook de tag layer=1 mee te krijgen en iets voorbij de watergrens op het 'land' aan te sluiten: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bridge

Wegen en paden kun je beter niet laten samenvallen met de grens van een landuse zoals gras. Zorg dan dat het gras een stuk doorloopt over het...
12017-04-18 12:43:45 UTCAndriesWijma Het aangeven van stoepen kan, naar mijn mening, beter beperkt blijven tot drukke gebieden zoals in winkelcentra en voorzieningen openbaar vervoer en wanneer het echt nodig is om een verbinding te maken. Dat lijkt me hier niet het geval. Stukjes pad/stoep die aansluiting geven op een weg kunnen met d...
12017-04-18 12:38:29 UTCAndriesWijma Het voetpad (stoep) kruist het gebouw ter hoogte van nummer 31. Correctie nodig.
8 changeset(s) created by Argai have been discussed with a total of 12 comment(s)