Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-26 11:30:08 UTCAndriesWijma Een brug hoort ook de tag layer=1 mee te krijgen en iets voorbij de watergrens op het 'land' aan te sluiten: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bridge

Wegen en paden kun je beter niet laten samenvallen met de grens van een landuse zoals gras. Zorg dan dat het gras een stuk doorloopt over het...
12017-04-24 19:28:16 UTCAndriesWijma Voetgangersstraat is bedoeld voor een weg/straat die door bebording of obstakels alleen voor voetgangers is bedoeld ondanks de breedte. Dus niet voor de normale 'smalle' paden zoals stoepen. Het pad langs het plein moet dus zijn Voetpad (footway) of Stoep. De doorsteek tussen d'Hondecoeterstraat en ...
12017-04-18 12:43:45 UTCAndriesWijma Het aangeven van stoepen kan, naar mijn mening, beter beperkt blijven tot drukke gebieden zoals in winkelcentra en voorzieningen openbaar vervoer en wanneer het echt nodig is om een verbinding te maken. Dat lijkt me hier niet het geval. Stukjes pad/stoep die aansluiting geven op een weg kunnen met d...
12017-04-18 12:38:29 UTCAndriesWijma Het voetpad (stoep) kruist het gebouw ter hoogte van nummer 31. Correctie nodig.
12017-04-18 12:32:11 UTCAndriesWijma Lees hier hoe je dit het beste kunt aangeven:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tunnel#tunnel.3Dbuilding_passage
5 changeset(s) created by Argai have been discussed with a total of 5 comment(s)