Changeset No. Date Contributor Comment
12016-12-11 21:52:24 UTCmaraf24 On jest jeszcze w budowie.
22017-01-24 12:10:40 UTCleszek89 20 listopada został przekazany mieszkańcom
32017-01-24 13:05:21 UTCmaraf24 Tak, już byłem i widziałem:)
Poprawiłem obrys budynku.
12016-12-22 21:54:10 UTCmaraf24 Miejscowość to Ślęza, a nie Kobierzyce:)
22016-12-22 23:50:41 UTCleszek89 Owszem, miejscowość to Ślęza, ale obowiązuje tam kod pocztowy Kobierzyc.
Takie dane są podane na stronie internetowej basenu: http://www.basensleza.pl/kontakt
32016-12-23 01:05:31 UTCmaraf24 No właśnie, miejscowość to Śleza.
Ze stosowania miejscowości poczty zrezygnowano oficjalnie w 2011.
W OSM nie stosujemy w ogóle. Nie ma na to miejsca nawet.

leszek89 has contributed to 2 changeset discussions(s) with a total of 6 comment(s)