Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-16 11:42:54 UTCRafalR W tym budynku znajduje się nie tylko biblioteka. W takich przypadkach należy użyć węzłów do oznaczania miejsc.
1 changeset(s) created by paulinawrk have been discussed with a total of 1 comment(s)