Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-16 08:47:16 UTCZbigniew_Czernik Dwie sprawy:
1. Budynki nie mają kątów prostych. Do prostowania kątów służy skrót S w iD, a Q w edytorze JOSM.
2. Proszę nie dodawać adresów, bo ułomność edytora iD sprawia, że dodajesz adresy niepoprawnie oznaczone. Po prostu rysuj obrysy, adresy (te z punkt...
1 changeset(s) created by wowrzeszcz have been discussed with a total of 1 comment(s)