Changeset No. Date Contributor Comment
12017-08-03 11:20:04 UTCszalona_entropia Wycofaj całą tę zmianę, gdyż nie masz racji. Droga wprawdzie utraciła kategorię, ale potem sąd tę zmianę cofnął i to nadal jest DW188. http://wzdw.pl/drogi/mapa-drog-wojewodztwa-wielkopolskiego/
12017-07-26 13:37:57 UTCImperator Lrrr Cześć,
zmieniłeś nazwę ulicy Świętego Rafała Kalinowskiego, na św. Rafała Kalinowskiego co jest niezgodne z zasadami nazewnictwa ulic stosowanymi w OSM. Wszelkie skróty powinny być rozwinięte.
Zapoznaj się proszę z http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Znakowanie_dróg_w...
2 changeset(s) created by Gawronek have been discussed with a total of 2 comment(s)