Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-05 22:40:40 UTCBikePC Het huidige begrazingsgebied heeft inmiddels een andere vorm. De grazers kunnen (deels?) bij het water bij 'De Scheg' komen.
En als er een betere tagging is dan 'nature_reserve' dan prima, want dit dekt de lading toch niet helemaal. Ook een name= tag op de landuse, net als bij de schapenweide, of e...
22017-12-06 08:51:57 UTCBikePC Tagging aangepast, analoog aan de schapenweide in het Westerpark (N van A12). Het begrazingsgebied is geen natuurreservaat. Note: survey nodig omdat het begrazingsgebied nu (veel) groter is dan bij de eerste inrichting in 2010 en (deels?) doorloopt tot aan het water.
Het wetland is nu ook meer 'ver...
12017-09-28 11:44:37 UTCBikePC Hele Brinkershof nog maar even op 'construction' gezet. Terrein is ook vanaf de Van Leeuwenhoeklaan afgesloten met bouwhekken. Huizen zijn nog niet opgeleverd.
12017-02-19 11:01:37 UTCIt's so funny Het viel mij op dat je hier enkele aanpassingen hebt gedaan die niet conform de werkelijkheid zijn. Welke bronnen gebruik jij voor je aanpassingen?
22017-02-19 11:11:10 UTCBikePC Zoals aangegeven source: survey / gps. Het betreft de wegen op het nog braakliggende industrieterrein in aanleg en het fietspad langs de Zijdeweg. Wat heb ik verkeerd gedaan? Als het beter/anders moet, mag je het wijzigen hoor. Is er inmiddels alweer wat veranderd?
12016-07-24 10:08:00 UTCalphensebezorger Zo te zien is hier per ongeluk een woonboot "verbouwd".
http://www.openstreetmap.org/way/277137916
Krijg je dat weer teruggedraaid met Potlatch, anders kan ik het met JOSM wel eens proberen.
22016-07-25 14:54:05 UTCBikePC Ik heb de woonboot weer 'hersteld'. Weet alleen niet of de waterlijn zo goed is (afgekeken van andere woonboten in de buurt). Terugdraaien van de changeset s.v.p. niet doen omdat ik dan al die eenrichting correcties er weer in moet zetten.
32016-07-25 21:29:32 UTCalphensebezorger Lijkt me mooi genoeg zo. Het ging mij alleen om dat ene verschoven punt. Is trouwens wel een verdomd klein woonbootje(?) bij nader inzien. Ik was absoluut niet van plan de hele changeset terug te draaien, ik bedoelde alleen het ongedaan maken van de verplaatsing van dat ene punt. Sorry voor de ondui...
12016-03-16 20:12:39 UTCalphensebezorger Die fixme=tag op dit pad https://www.openstreetmap.org/way/199693929 lijkt me niet van toepassing. Mis ik iets?
22016-03-16 20:52:42 UTCBikePC Het comment 'bollards removed' slaat op de verwijderde bollards bij de opgang naar de Kandelaarbrug. De fixme op de genoemde weg had ik weg moeten halen na het verwijderen van de name= tag. In eerste instantie alleen de fixme aangebracht om de mapper de gelegenheid te geven zelf de benodigde correct...
5 changeset(s) created by BikePC have been discussed with a total of 10 comment(s)