Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-18 16:56:41 UTCeggie Beste... wat is de reden dat je met een motorvoertuig niet meer door de Schubertstraat mag rijden?
12017-03-18 15:52:14 UTCHenkL Staat er een bord met doorgangshoogte 4 meter?
Andere aan de straat toegevoegde tags zijn overbodig.
2 changeset(s) created by WhoCares2 have been discussed with a total of 2 comment(s)