Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-06 00:53:46 UTCDarek-J węzłów parkingów nie łączy się z węzłami linii highway. Ogólnie przyjęło się nie łączyć węzłów danych różnych typów tj. w tym przypadku obszarów z liniami.
12017-07-16 18:40:56 UTCZbigniew_Czernik Proszę tagować poprawnie takie rzeczy: https://www.openstreetmap.org/way/507729656
2 changeset(s) created by kubers have been discussed with a total of 2 comment(s)