Changeset No. Date Contributor Comment
12018-01-05 23:30:58 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-01-04 23:31:03 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12017-12-06 00:53:46 UTCDarek-J węzłów parkingów nie łączy się z węzłami linii highway. Ogólnie przyjęło się nie łączyć węzłów danych różnych typów tj. w tym przypadku obszarów z liniami.
12017-07-16 18:40:56 UTCZbigniew_Czernik Proszę tagować poprawnie takie rzeczy: https://www.openstreetmap.org/way/507729656
4 changeset(s) created by kubers have been discussed with a total of 4 comment(s)