Changeset No. Date Contributor Comment
12017-06-01 18:02:01 UTCSMP Per què crees les coses com a locality? Les locality són per a indrets aïllats de zones poblades. No té ni cap ni peus utilitzar-les dins d'una ciutat. Les coses s'han de crear pel què són, en aquest cas una oficina governamental, en un altre un club, una asso...
12017-03-16 10:45:09 UTCmanoharuss Hi Toni Serra,

Is the name correct for this feature?
https://www.openstreetmap.org/way/114551775
Seemed like a description and wanted to clarify.

Thanks,

Manohar
12017-02-19 11:43:52 UTCMustelator Hola,

He visto que has insertado un nuevo carril en Pi i Molist dedicado al taxi/bus. Recuerda que bajo los parámetros de OSM es posible que un carril adicional sea usado en una vía en contra dirección, como yo mismo hice en la reforma de la vía.

https://wiki.openst...
12016-07-22 11:04:45 UTCccamara Abans de revertir aquest changeset, podries explicar el criteri que has seguit per a fer aquest canvi a l'Escola Casas? Pel que veig has tret informació dels edificis existents i has afegit informació redundant de l'escola. Segons la wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity...
22016-07-22 11:34:00 UTCToni Serra Tens raó que els canvis que he fet no han estat encertats, fruit sobretot del meu desconeixement, ja que soc un nouvingut a openstreetmaps.
La meva idea era que quedes tot un conjunt de l'escola, amb el tag distintiu que l'identifiques. Vaig voler unificar-ho tot i al final ha sortit pitjor....
32016-08-26 08:20:42 UTCccamara Hola, perdona: se'm va passar el teu comentari. No sé si te n'has sortit amb el tema (ja ha passat un temps). La veritat és que en temes d'ascensors i transports públics no m'hi he posat mai, així que no sabria dir-te. Jo començaria mirant la wiki (així, r&a...
4 changeset(s) created by Toni Serra have been discussed with a total of 6 comment(s)