Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-20 20:21:19 UTCHjart Af flere grunde er det ofte bedre at bevare perroner som en simpel linie.
12015-09-13 18:25:55 UTCStalfur Interesting!
22015-09-13 22:37:10 UTCMister Kanister Ha?
2 changeset(s) created by Mister Kanister have been discussed with a total of 3 comment(s)