Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-17 19:32:24 UTCJakka De naamgeving in andere talen zijn volledig fout.... Ze zijn allemaal Nederlands naamgevingen. Het moeten correcte vertalingen zijn als die al bestaan ?
1 changeset(s) created by fl@nders have been discussed with a total of 1 comment(s)