Changeset No. Date Contributor Comment
12017-11-30 11:11:09 UTCGazer75 Do not use separate way for turn lanes in OSM. Only lanes physically separated should have its own way.
12017-07-01 20:24:53 UTCGazer75 Ikkje del opp vegane slik om det ikkje er fysisk skilje mellom felta. Bruk turn:lanes i staden for.
12017-03-18 12:48:16 UTCGazer75 Vinstra is not a city. A town at best. Cities in are normally 100k people. In Norway this is 50k with exceptions of Tromsø, Bodø, Kristiansand.
Please do not mistake the city status some places have given themselves after 1996 as the same. Places with less than 1000 people have city s...
12017-01-02 14:51:35 UTCGazer75 So they have actually signposted this road with the white number signs?
22017-01-02 20:47:59 UTCSM031 https://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei_312_(Oppland)#/media/File:FV312P.jpg
32017-01-02 22:31:54 UTCGazer75 That's down between fv213 and the "new" connection to E6 and fv255 south of Storhove. If you haven't visually verified signs north of this yourself then please do not alter class.
NVDB list no signs outside this roundabout: https://www.openstreetmap.org/way/241573731
42017-01-03 07:49:20 UTCSM031 Viser også til dette: http://www.dolen.no/nyheter/2016/10/17/Gamal-veg-f%C3%A5r-nytt-namn-13656129.ece

Bildet fra Wikipedia er ikke tatt i den nye forbindelsen mellom E 6 og fv 312, men rett nord for rundkjøringen mellom fv 213 og fv 312.
52017-01-03 12:21:23 UTCGazer75 Flott! Då er den grei. Om du bur i området så kan du kanskje sjekke 312 mellom Granrudmoen og Tretten også?
Ser ut til at SVV går bort frå det normale her. Normalt sett har vegklasse 2 og 3 vore skilta, men no ser det ut til at dei også skiltar 4. Får...
12017-01-02 01:36:22 UTCGazer75 Tunnelen er ikkje åpna!
12016-12-29 12:52:33 UTCGazer75 Veit ikkje kven som har lagt motortrafikkveg inn der, men det er feil. Teknisk sett så er faktisk "trunk" i OSM det samme som motortrafikkveg her i Norge, men sidan vi brukar den på alle riks- og europavegar, så blir det feil. Vi brukar motorroad=yes på motortrafikk...
22016-12-29 12:59:02 UTCGazer75 Kan legge til at litt av grunnen er at vi setter "class" til vegeigar. Fylkesvegar kan og vere motortrafikkveg og kan jo då ikkje taggas som motorveg. Men som "primary/secondary" + motorroad=yes
12016-12-08 11:36:40 UTCGazer75 Vaskehallen er ikkje teikna inn på kartet. Det du markerte som vaskehall her faktisk taket på truck diesel pumpene :)
12016-08-08 12:12:16 UTCSM031 proof: https://www.nord-fron.kommune.no/nyheiter/reguleringsplan-for-ny-tilkomstveg-til-sundheim-fortaug-gang-sykkelveg-mm-varsel-om-oppstart-av-planarbeid.137876.aspx
8 changeset(s) created by SM031 have been discussed with a total of 13 comment(s)