Changeset No. Date Contributor Comment
12018-01-11 21:06:06 UTCzors1843 Ja hebt het stadpark Hasselt gedupliceerd. IK heb het verwijderd.
1 changeset(s) created by Jonas Cuypers have been discussed with a total of 1 comment(s)