Changeset No. Date Contributor Comment
12017-11-15 10:30:41 UTCzvenzzon Welcome to openstreetmap! Please consider a better changeset comment where your intention is clearly stated.
22017-11-15 10:57:20 UTCReitstoen Many nodes were moved all over the place. Reverted changeset.
12017-09-10 22:55:54 UTCgormur Hei!
Ta en titt på https://www.openstreetmap.org/relation/7513926 Her ser det ut som at navn har kommet inn i natural-taggen. Er det noe i kildedataene, eller noe feil i importen?
22017-09-11 22:34:57 UTCReitstoen Hei! Bra observert! Takk! :) Fikset.
Er nok bare en glipp ved tagging av meg. Autocomplete som har gått litt fort.
Øyene er ikke en del av kildedata. De er kun et hull i sjøen, og way'en er tagget med kilde og dato.
12017-07-17 12:30:12 UTCReitstoen FYI:
This way is now missing highway-tag. It was highway=path
http://www.openstreetmap.org/way/351261508
12017-07-13 09:50:15 UTCReitstoen Regner med at http://www.openstreetmap.org/way/506020669 ikke skal ha mtb:scale=1
22017-07-13 18:41:38 UTCvibrog Bra observert. Takk. Fikset.
12017-06-24 17:05:48 UTCReitstoen FYI: DigitalGlobe har litt offset i området du har redigert. Elvebredden ser ut til å ha vært korrekt før justering, bortsett fra der hvor det faktisk har vært fysisk endring av brygger/elvekant.
22017-06-24 18:34:10 UTCHjart I did check with the https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Strava cycle heatmaps in the area, which appeared to match quite well with the DG imagery
12017-04-17 00:45:02 UTCReitstoen Er det en grunn til at du fjernet alle mtb:scale=0?
Ser at det ikke eksisterer noen av disse i Silkeborg nå.
22017-04-23 09:07:19 UTCcbotved Hej Reitstoen, det skyldes at der aldrig er blevet sat fysiske skiltning op med grønne (scale=0) pile op.
Så i et forsøg på at holde OSM data så meget lig virkeligheden har jeg fjernet de tags igen.
12016-11-01 20:37:36 UTCReitstoen Hei!
Jeg vil anbefale å bruke kun mtb:scale, uten imba, da denne er best beregnet på "Bike Parks".
Står mer om det her:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mtb:scale
og her
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mtb:scale:imba

Ellers er det flott at det tagge...
12016-10-19 19:26:09 UTCReitstoen Hi!
Welcome to OSM :)
You forgot to add waterway=waterfall tag. I added it :)
More info here: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterfalls
12016-07-27 09:14:41 UTCReitstoen Don't put chinese (?) version of name into the name-tag.
You can add a specific name-tag for chinese, using name:zh=*.
Read more here: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Names
12016-07-17 14:17:03 UTCReitstoen Hei!
Ser du slettet en sti som hadde navnet "Bjørns Utfor". Stemmer det? Eksisterer den ikke? Var vel du som la den inn også.
12016-05-11 18:04:38 UTCReitstoen Which renders?
Now it's a mess with many overlapping ways.
22016-05-17 07:02:11 UTCPeter Bremer There were quite a few. I remember OSMBuildings and OSM Analytics didn't show the building at all, there was one that only showed the main tower, there were a few more that also had problems, but I don't remember the details of them. Can you specify what makes a mess?
12016-05-10 07:16:56 UTCReitstoen mtbmap.no oppdateres med ujevne mellomrom. Opprinnelig tag på denne var bra ;)
Altså:
highway=path
surface=clay
width=.3
22016-05-15 09:30:46 UTCanderfo Jeg gjenopprettet den opprinnelige taggingen din på stien, den vil havne på mtbmap.no etterhvert uansett.
Men du kunne jo lagt inn mtb:scale også, når du først er i gang? :)
12016-03-02 17:30:37 UTCReitstoen Er du sikker på at surface=paving_stones er korrekt på noen av disse stiene? :)
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface
12016-01-25 21:56:20 UTCReitstoen Hey!
It seem like you have moved an accurate coastline import to Bing Satellite with offset.
I'm moving it back to the correct location.
12015-09-24 12:37:14 UTCReitstoen The imported ways are not connected!
Fix this! And not only on this changeset.
12015-08-24 22:16:44 UTCReitstoen mtb:scale:uphill is graded as easier than mtb:scale. This cannot be correct, can it?
12015-06-29 15:44:36 UTCReitstoen De burde kanskje vært tagget med highway=path.
Stier som bør synfares bedre kan f.eks tagges med fixme=resurvey
12015-02-12 10:06:01 UTCReitstoen Way missing mtb:scale value: http://www.openstreetmap.org/way/30100340
12015-01-15 14:23:27 UTCReitstoen "Warning": Bing-sat. images has offset in some/many areas. Meaning some of the existing paths that were adjusted in this changset, were actually moved away from the correct position.
12014-12-02 00:01:01 UTCReitstoen I reverted this changeset. Route was created with "duplicate" tags/ways on top of existing geometry.
Reitstoen has contributed to 20 changeset discussions(s) with a total of 27 comment(s)