Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-16 12:02:10 UTCRicoElectrico Cześć, otagowałeś świetlicę wiejską jako amenity=place_of_worhip (miejsce kultu religijnego), co mija się z prawdą. Lepiej użyć amenity=community_centre.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dcommunity_centre
1 changeset(s) created by SteelPill48 have been discussed with a total of 1 comment(s)