Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-05 10:41:50 UTCJakka Als het hier een zwembad is dan zie documentatie:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dswimming_pool
Voor goed invoeren van objecten doe een zoek op het net beginnend met openstreetmap en dan de naam van wat je wenst toe te voegen. De voertaal is Engels, maar Nederlands lukt ook wel.
12017-12-05 10:35:43 UTCJakka Graag uw testen verwijderen je beinvloed routeplanner app.
2 changeset(s) created by Krp1000 have been discussed with a total of 2 comment(s)