Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-20 13:52:58 UTCgormur Hei 3s4d!
Velkommen som bidragsyter til OpenStreetMap!
Ser du har "test-tegnet" en skog midt i Valevatn i Sirdal.
Du fikk det til! :)
Men nå kan du kanskje ta bort testen din igjen, siden det dukker opp på kartet for alle...

vennlig hilsen gormur
1 changeset(s) created by 3s4d have been discussed with a total of 1 comment(s)