Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-20 23:09:09 UTCIDKS Здрасти, сигурен ли си, че това са от където минават админстративните граници на общините?
22017-12-21 09:15:31 UTCianko4olakov Да, за абсолютно всички промени съм сигурен, кадастрални и административни граници - това ми е професията.
32017-12-21 16:20:02 UTCIDKS Добре, извинявай - не знаех.
12017-12-07 01:59:09 UTCIDKS Здрасти, този път между Велинград и Ракитово не е ли черен? Ако е черен, без асфалт по принцип ги маркират като unmantained track road.
2 changeset(s) created by ianko4olakov have been discussed with a total of 4 comment(s)