Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-20 14:05:39 UTCgormur Hei Jonadahl!
Velkommen som bidragsyter i OpenStreetMap!

Ser du ønsket å legge til m.o.h på en adresse. Men det ser ut til at det bare var navnet (Vidsyn Lodge) du også la til som kom med.

Den korrekte taggen for å angi m.o.h i osm er "ele" (for elevat...
1 changeset(s) created by Jonadahl have been discussed with a total of 1 comment(s)