Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-15 21:47:19 UTCRicoElectrico Cześć, nazwałeś sklep spożywczym, ale zmieniłeś mu kategorię na sklep z winem. Proszę o uwagę na przyszłość.
1 changeset(s) created by Andrzej Mirczuk have been discussed with a total of 1 comment(s)