Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-15 20:34:44 UTCRicoElectrico Czy przy tej stacji naprawdę znajduje się sklep z winami? Mam duże wątpliwości, bo nic takiego nie znalazłem, co jedynie zwykły przystacyjny sklepik.

http://www.openstreetmap.org/node/4736611722

Proszę o uwagę przy dodawaniu miejsc i wybór dobrej kategorii, tak jak i pozycji.\...
1 changeset(s) created by Damian Tomaszewski have been discussed with a total of 1 comment(s)