Changeset No. Date Contributor Comment
12017-06-03 17:59:10 UTCDalkvist Hej det ser riktigt bra ut runt Gnesta nu, några kommentarer/tips:

När jordbruksmark och våtmarker ligger intill varandra så är det ganska vanligt med våt-/fukt-/översvämnings-ängar (wetland=wet_meadow[1]) dvs blött på våren och s...
1 changeset(s) created by finneponka have been discussed with a total of 1 comment(s)