Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-18 10:59:15 UTCRicoElectrico http://www.openstreetmap.org/node/4738567986

Pierwsza sprawa, zabrakÅ‚o tutaj dodania kategorii (Jubiler). Druga sprawa: nie dodajemy w polu opisu tekstów reklamowych!
1 changeset(s) created by 79Diamenty have been discussed with a total of 1 comment(s)