Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-18 10:57:41 UTCRicoElectrico Hej. Nazywając obiekty używaj proszę czasem wielkich liter. Tak samo, nazwa nie jest konieczna, jeśli nie jest nazwą własną, a "boisko do piłki nożnej" i "park na nadbrzeżnej" ewidentnie nie są.
1 changeset(s) created by Maciej Kaszkowiak have been discussed with a total of 1 comment(s)