Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-16 21:54:54 UTCWulfmorn Hei. Takk for ditt bidrag. Jeg ser at det går et par sykkelveier tvers over jernbanen ved stasjonen. Eksisterer begge disse, og i sånne fall, er de tunneler?
22017-03-16 22:01:09 UTCThomas Engebakken Den nærmest parken stemmer, den andre er vel mer en undergang for å komme til sporene
32017-03-16 22:31:41 UTCWulfmorn Da har jeg endret begge to. Begge er nå tunneler og den søndre stikker nå opp i et hull og kobler seg via trapper på plattformen. Kan du sikre kvaliteten og endre hvis det ser feil ut?
1 changeset(s) created by Thomas Engebakken have been discussed with a total of 3 comment(s)