Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-18 10:17:33 UTCRicoElectrico Hej. Tutaj to jest jeszcze OK, bo rysujesz po jako tako widocznych śladach w terenie, lecz pamiętaj w przyszłości, żeby nie rysować na oko. Jeśli czegoś nie ma na zdjęciach lotniczych, trudno. Budynki może są ważne, ale ich brak nie przeszkadza (zawsze można poczekać na nowe zdjęcia l...
1 changeset(s) created by jamniczysko have been discussed with a total of 1 comment(s)