Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-19 15:22:53 UTCRicoElectrico Hej! Prośbę mam: Gdy rysujemy budynki które mają kąty proste, wyrównujemy je do 90 stopni. Od tego w edytorze iD służy klawisz S lub opcja w menu które pojawia się pod obiektem przy zaznaczeniu.

W razie jakichkolwiek pytań śmiało pisz lub zajrzyj na forum: https://f...
22017-03-20 09:47:22 UTCKKrriiss katy proste,ok, bede mial na uwadze.
1 changeset(s) created by KKrriiss have been discussed with a total of 2 comment(s)