Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-20 18:00:23 UTCRicoElectrico To drugie podobne konto ze spamem linkami na stronie użytkownika, do tego wandalizujesz mapę. Zmianę wycofałem. Nie rób więcej tych kont, bo każde zgłoszę do wyczyszczenia spamowego opisu.
1 changeset(s) created by Mlafagos have been discussed with a total of 1 comment(s)