Changeset No. Date Contributor Comment
12017-03-20 17:42:22 UTCRicoElectrico Kolego, nie dość że wrzucasz reklamę z linkami SEO (nieskuteczną, bo strona dodaje rel=nofollow), to do tego wandalizujesz mapę. Wycofałem twoje zmiany, a opis zgłoszę do wyczyszczenia.
1 changeset(s) created by Morland have been discussed with a total of 1 comment(s)