Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-17 12:00:38 UTCmaraf24 Proszę przeczytać to, co jest w pierwszej ramce:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Szlaki
22017-04-17 20:21:24 UTCOSMbdg W porządku, poprawię to.
12017-04-17 12:04:24 UTCmaraf24 Analogicznie.
12017-04-11 18:22:24 UTCmaraf24 39.3 czy 39?
To nie ma żadnego znaczenia, bo ta wysokość nie jest wyznaczona precyzyjnie, a na dodatek nie jest w obowiązującym w OSM systemie WGS-84, ale pewnie Kronsztadt-86.
A położenie korygowałem 5 dni temu.
12017-04-11 18:16:08 UTCmaraf24 Wycofałem.
4 changeset(s) created by OSMbdg have been discussed with a total of 5 comment(s)