Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-19 18:23:08 UTCFredrikLindseth Hei, Mapdragon. Velkommen som bidragsyter på OpenStreetMap. Du bør skrive en ordentlig kommentar på changesettene dine så det går enkelt å finne ut hva som har blitt endret og hvilke kilder du har for dataene dine :-)
1 changeset(s) created by Mapdragon have been discussed with a total of 1 comment(s)