Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-23 10:08:38 UTCDalkvist Hej, kul att du vill hjälpa till att göra kartan bättre.

Några tip/kommentarer:
När man karterat saker som bara har raka hörn, framförallt byggnader, så är det svårt att få det 100% rätt på fri hand. Det finns ett verktyg i ...
1 changeset(s) created by lillzela have been discussed with a total of 1 comment(s)