Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-06 17:02:12 UTCJakka Waarom "horse=no" Staat daar een vebods bord ?
22017-12-07 08:40:36 UTCBarthez1983 Sorry, heb het aangepast. Het heeft wel geen zin om met je paard tot aan de garage te stappen :)
32017-12-07 09:15:04 UTCJakka Eigenaar met paard heeft iets nodig in zijn garage.... Zou er niet in mogen. (Is natuurlijk relatief)
Haha en de Sint :) grapje. Dat zou je van veel ander vervoersmiddelen ook kunnen vermelden. Daar er geen uitweg verderop is zal geen enkele routeplanner je daar insturen. We zetten er op wat er wer...
12017-08-24 21:59:02 UTCEimai The railway between Hamont and Weert is still fully in use, there are freight trains that make use of these tracks. Please don't change railway status if you're not familiar with the actual situation.
22017-08-27 16:42:08 UTCBarthez1983 Hi, thans for feedback. I sprak also Dutch.
Technically this railway is in operation. But there was only one freight train in 2008 that was there for demonstrating the possibility. This is a part of the Iron Railroad, which is closed for the Dutch autorities, due to evironment issues. All freight t...
32017-08-27 17:59:00 UTCEimai In het Nederlands dan maar: deze spoorlijn is wel degelijk in gebruik, er passeert elke dag wel een goederentrein voorbij Hamont. Vooral dan wel richting Budel ipv verder door naar Weert, maar de lijn tussen Budel en Weert is wel in gebruik.
12017-08-23 12:40:01 UTCEimai Please undo this edit. Line 52/2 isn't in use for freight anymore, they've even removed the railway switch with line 52 so it's become impossible for trains to make use of it.
3 changeset(s) created by Barthez1983 have been discussed with a total of 7 comment(s)