Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-19 12:24:33 UTCChieftl Добрий день
Дякуємо за позначку, але для позначення терміналів використовується значення amenity=payment_terminal замість amenity=atm для банкоматів.
Цей термінал я відредагував...
1 changeset(s) created by truetolich have been discussed with a total of 1 comment(s)