Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-06 10:39:09 UTCmaraf24 Proszę nie wprowadzać fikcji i nie niszczyć prawidłowych oznakowanych obszarów!
1 changeset(s) created by Kukacz have been discussed with a total of 1 comment(s)