Changeset No. Date Contributor Comment
12018-10-11 22:34:00 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-11 22:33:59 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-10 22:30:38 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-08 22:31:23 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
22018-10-09 22:30:59 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-08 22:31:24 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
22018-10-09 22:30:59 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-07 22:30:37 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-07 22:30:36 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-10-07 22:30:34 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-09-23 22:30:47 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-09-23 22:30:47 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-09-23 22:30:46 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-09-14 13:08:19 UTCCz ja Cześć ahan1.Czy jesteś pewien że wybrana przez ciebie kategoria drogi jest właściwie dobrana?
12018-05-22 09:50:08 UTCkasmar00 Hej, poprawiłem nazwę drogi.
Na przyszłość: w OSM rozwijamy wszystkie skróty w nazwach dróg (np. os.=> Osiedle, bpa=> Biskupa) i imiona (np. A. Mickiewicza=> Adama Mickiewicza) ale nie dodajemy jeżeli nie ma ich oficjalnie. Oprócz tego na nazwanych osiedlach mies...
12018-03-27 22:14:37 UTCsrflp Na tym odcinku jest zakaz jazdy w obu kierunkach, dopuszczający za i wyładunek.
Uważam więc, że highway=pedestrian jest tutaj idealne, ponieważ droga jest przeznaczona głównie dla pieszych.
12018-03-13 23:33:45 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-02-27 23:34:01 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-02-20 13:29:24 UTCsrflp Cześć,
w tej edycji zepsułeś budynek który wcześniej rysowałem (naprawdę jest tak wklęsły?) Do poprawienia, musisz uważać przy edycji
https://i.imgur.com/x55kjwn.png
12018-02-15 23:33:47 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-01-22 23:31:08 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
22018-01-23 23:33:02 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-01-11 23:30:57 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-01-11 08:28:45 UTCszydzio Hej ahan1! Niedawno wrzucałeś nowe adresy na Podolanach. W przypadku węzłów Jasielska 12d (5309410602) i 12c (5309410601) lokalizacja nie zgadza się z oficjalnymi danymi miasta Poznania (Geopoz). Skorygujesz?
12018-01-04 23:31:04 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)
Cześć!
Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.
Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porz...
12018-01-04 22:47:22 UTCmaraf24 "uzupełnienie adresów" - taki mógłby być dobry komentarz do tych zmian
12018-01-04 22:46:16 UTCmaraf24 Wycofałem tę zmianę.
Proszę nie kasować punktów z nazwami. Mają one swoje konkretne zastosowanie.
12018-01-04 22:44:04 UTCmaraf24 Hej
"Korekta", czy "uzupełnienie" to nie są prawidłowe komentarze do zestawów zmian.
Taki komentarz powinien pokrótce informować co i ewentualnie dlaczego zostało zmienione.
12017-12-26 23:32:35 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)Cześć!Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porządkowy...
12017-12-26 23:32:35 UTCabakus_uploader (Wiadomość automatyczna)Cześć!Otrzymujesz ten komentarz, ponieważ dodałeś lub zmodyfikowałeś adres, który jest niepełny lub błędny.Adres powinien zawierać minimum trzy znaczniki: addr:city=[nazwa_miejscowosci] + addr:street=[nazwa_ulicy] + addr:housenumber=[numer_porządkowy...
12017-12-18 19:22:50 UTCsrflp Dlaczego usunąłeś z tego fragmentu ulicy jej nazwę?
12017-12-12 20:48:25 UTCsrflp Cześć, czy jesteś pewien że ul. Ugory nie jest drogą w strefie zamieszkania? Zmieniłeś tag highway tej ulicy z living_street na unclassified, a ta droga z tego co pamiętam znajduje się w strefie zamieszkania
22017-12-12 20:51:32 UTCsrflp w dodatku dlaczego fragment ulicy Słowiańskiej dostał tag highway=unclassified? Cała ulica ma tag tertiary, co uważam za słuszne, ponieważ jest to droga powiatowa
12017-12-06 20:41:42 UTCmaraf24 Ten budynek z nr 2 ma klatki z numerami 7?
12017-12-03 01:25:08 UTCsrflp To samo, znowu powieliłeś adresy - do budynku jest teraz przypisany dwa razy ten sam adres - jeden do obrysu, drugi do węzła. Do poprawienia (albo edycja do wycofania, bo tylko to wnosi).
12017-12-03 01:24:30 UTCsrflp Powieliłeś adresy - do budynku jest teraz przypisany dwa razy ten sam adres - jeden do obrysu, drugi do węzła. Do poprawienia (albo edycja do wycofania, bo tylko to wnosi).
12017-12-02 20:01:30 UTCmaraf24 Budynek znowu zniknął.
Proszę nie ustawiać Edytorze obiektu "Obszaru".
To jest "Budynek", nie "Obszar".

12017-11-30 20:01:52 UTCmaraf24 Do numeru klatki schodowej trzeba też dopisać nazwę ulicy,. Programy niestety tej ostatniej nie domyślą się.
12017-11-30 20:00:26 UTCmaraf24 Tutaj również przeciągnełeś punkt.
12017-11-30 19:57:57 UTCmaraf24 Hej:)
Brak powstał dopiero wskutek tej edycji :) - czyli zniknął budynek.
Przeciągnąłeś też punkt w inne miejsce - uważaj przy przesuwaniu mapy!
36 changeset(s) created by ahan1 have been discussed with a total of 40 comment(s)