Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-04 08:56:23 UTCJakka De naam van de woonwijk blijft officieel Panquin-Kazerne ?
Kan je de school gebouwen aanduiden. Naam ? een site ervan (school elements)
22017-12-04 17:32:37 UTCJoni Philips De naam Panquin blijft bewaard, het lijkt voorlopig te worden aangeduid onder de naam Panquin-site.

Aanduiding van de school:
http://www.ingeniumschool.be/contact/
32017-12-04 19:25:13 UTCJakka Kelkvormig gebouwen als school ingevuld.
1 changeset(s) created by Joni Philips have been discussed with a total of 3 comment(s)