Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-07 07:54:29 UTCmaraf24 Zmiany wycofane ze względu na zniszczenie budynku,
1 changeset(s) created by KroliczekSzatana have been discussed with a total of 1 comment(s)