Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-07 17:55:00 UTCmaraf24 Usunąłeś tutaj Rypin z mapy.
Może lepiej zapoznaj się z wiki osm, gdzie sa wytłumaczone, co oznaczają poszczególne obiekty? W "Edytorze obiektu" dostęp do wiki uzyskasz klikając na ikonce "i".
1 changeset(s) created by Tusiek28111 have been discussed with a total of 1 comment(s)