Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-07 11:14:23 UTCgscscnd Ustawiłem `residential` zamiast `service`, bo droga prowadzi do więcej niż 2 domów (przynajmniej tak wygląda na zdjęciach). Odkleiłem obszar `landuse=residential` od drogi.
1 changeset(s) created by Franek Przeliorz have been discussed with a total of 1 comment(s)