Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-07 09:42:51 UTCmaraf24 Google Map to żadne źródło, poza tym jest zabronione korzystanie z niego na potrzeby OSM.
22017-12-07 09:45:04 UTCkrys121 Nie zmienia to faktu że to jest park, a nie polana jak był oznaczony.
32017-12-07 11:23:54 UTCmaraf24 Nie był oznaczony jako polana. Skąd w ogóle ten pomysł?
12017-12-07 09:43:47 UTCmaraf24 Usunałem.
Proszę nie wprowadzać tutaj fikcji.
2 changeset(s) created by krys121 have been discussed with a total of 4 comment(s)