Changeset No. Date Contributor Comment
12018-01-30 05:31:47 UTCNKA Hei og velkommen til OpenStreetMap.
Det er flott at du mapper i Kristiansand.

Dessverre er Bing, som du bruker som bakgrunnsbilde (og alternativet Digital Globe), forskjøvet 5-10 meter i forhold til virkeligheten på bakken. Dette betyr at alt du tegner inn på denne måten...
1 changeset(s) created by ArteemisDrake have been discussed with a total of 1 comment(s)