Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-07 17:48:51 UTCmaraf24 Po co trzeci park? Zajmuje on dokładnie ten sam obszar, co pierwszy i drugi.
12017-12-07 17:48:25 UTCmaraf24 Po co drugi park? Zajmuje on dokładnie ten sam obszar, co pierwszy.
2 changeset(s) created by Nezereth have been discussed with a total of 2 comment(s)