Changeset No. Date Contributor Comment
12017-12-15 11:15:09 UTCEntur AS | Johan Wiklund Hei Tom Arvid. Ikke la stier eller veier du tegner ligge dobbelt på hverandre (frem og tilbake over seg selv). Lag heller en ny sti og koble dem på hverandre. Dette vil hjelpe forskjellige gangruting-tjenester å gi riktige forslag. Det er i tillegg viktig å koble stiene til n...
1 changeset(s) created by Tom Arvid Rusdal have been discussed with a total of 1 comment(s)